daotaolaixehanoi.com - daotaolaixehanoi.vn - daotaolaixehanoi.com.vn

Bài 14: Kết thúc


Yêu cầu của bài này là đi thẳng qua vạch kết thúc, trước đó phải bật đèn xi-nhan phải (với ý nghĩa là xe tấp vào lề đường bên phải, chuẩn bị dừng hoặc đỗ xe).

 

Các bước thực hiện :

·   Bật đèn xi nhan phải trước khi lái xe qua vạch kết thúc.

·   Lái xe qua vạch kết thúc và dừng xe

Yêu cầu đạt được :

·   Bật đèn xi nhan phải trước khi lái xe qua vạch kết thúc

·   Lái xe qua vạch kết thúc

·   Giữ tốc độ động cơ không quá 4.000 vòng/phút;

·   Tốc độ xe chạy không quá:  24 km/h đối với hạng B, D; 20 km/h đối với hạng C, E.

Các lỗi bị trừ điểm:

·   Không qua vạch kết thúc, bị truất quyền thi

·   Xử lý tình huống không hợp lý, gây tai nạn, bị truất quyền thi

·   Lái xe lên vỉa hẻ, bị truất quyền thi

·   Điểm thi dưới 80 điểm, bị truất quyền thi

 Trước khi xe qua vạch kết thúc:

·   Không bật xi nhan phải, bị trừ 5 điểm

·   Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm.

·   Tốc độ động cơ quá 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm

·   Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm

·   Tổng thời gian thực hiện đến bài thi số 10 quá quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.

Chúc bạn lái xe an toàn!