daotaolaixehanoi.com - daotaolaixehanoi.vn - daotaolaixehanoi.com.vn

Bài 11 : Thay đổi số và tốc độ trên đường


Phần thi được đánh giá là dễ và học viên học lái xe ô tô chỉ cần nắm được những lý thuyết cơ bản là có thể hoàn thành một cách dễ dàng. Đây là bài thi không thể bị mất điểm.

 

Các bước thực hiện :

· Trên quãng đường 25m kể từ khi bắt đầu vào bài thi, phải thay đổi số và tốc độ như sau 

    - Đối với xe hạng B: từ số 1 lên số 2 và trên 24km/h

    - Đối với xe hạng D: từ số 2 lên số 3 và trên 24km/h

    - Đối với xe hạng C, E: từ số 2 lên số 3 và trên 20km/h

· Trên quãng đường 25m còn lại của bài thi phải thay đổi số và tốc độ ngược lại.

Yêu cầu đạt được:

· Trên quãng đường 25m kể từ khi bắt đầu vào bài thi, phải thay đổi số và tốc độ như sau :

   - Đối với xe hạng B: từ số 1 lên số 2 và trên 24km/h

   - Đối với xe hạng D: từ số 2 lên số 3 và trên 24km/h

   - Đối với xe hạng C, E: từ số 2 lên số 3 và trên 20km/h

· Trên quãng đường 25m còn lại của bài thi phải thay đổi số và tốc độ ngược lại.

· Hoàn thành bài thi trong thời gian 2 phút

· Giữ tốc độ động cơ không quá 4.000 vòng/phút

Các lỗi bị trừ điểm:

· Không thay đổi số theo quy định, bị trừ 5 điểm

· Không thay đổi tốc độ theo quy định, bị trừ 5 điểm

· Không thay đổi đúng số và đúng tốc độ quy định, bị trừ 5 điểm

· Thời gian thực hiện bài thi, cứ quá 5 phút bị trừ 5 điểm

· Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền thi

· Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền thi

· Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm

· Để xe tốc độ động cơ quá 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm;

· Tổng thời gian thực hiện đến bài thi số 10 quá thời gian quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.

Chúc bạn lái xe an toàn!